Doelstelling

Bri-An Zorgbegeleiding

Zorgbegeleiding op maat.

Doelgroep:
Jongeren ( 8 jaar t/m 24 jaar) met een beperking(bijvoorbeeld: ADHD, Autisme, Syndroom van Asperger ed.)

Begeleiding zowel individueel als in een groep.
(groep bestaat uit maximaal 4 jongeren)

Dag-, weekend- en vakantie opvang.

Doel:
Begeleiding te verlenen aan jongeren met een beperking op het terrein van de (sociale) zelfredzaamheid en het psychisch functioneren.

De activiteiten bestaan uit:

1: Het ondersteunen bij of het oefenen met vaardigheden of handelingen
2: Het ondersteunen bij of het oefenen met het aanbrengen van structuur

Aspecten van (sociale) zelfredzaamheid (algemeen):
a: hulp bij het nemen van beslissingen
b: hulp bij het plannen en organiseren van activiteiten
c: ondersteuning bij het opbouwen en onderhouden van    sociale contacten
d: leren omgaan met de beperking/aandoening
e: inzicht geven in (mogelijke) gevolgen van besluiten
f: hulp bij zich aan regels/afspraken houden, corrigeren van besluiten of gedrag

In de groep leren de jongeren om te gaan met elkaar / rekening houden met elkaar /leren van elkaar.

*Sport, spel en recreatie vallen ook onder de mogelijkheden.